יוני נפתלי | גישור ובניית הסכמות

יישוב סכסוכים בין אנשי עסקים פרטיים/חברות/גורמי ממשל.

הגישה משלבת, הערכה מקדמית ניטרלית של הסכסוך (ENE), איתור השיקולים והמגבלות ובניית פתרונות המקבלים לבוש משפטי בהסכם ו/או תוקף של פסק דין (גם בהיעדר תיק בבית המשפט).