ליווי וייעוץ

מגשר זה מקצוע בודד-מגשרים פועלים בעומס רב, תוך הפעלת מיומנויות רבות ומענה לדרישות רבות, חלקן סותרות.

תחום הגישור רחב ואקלקטי ומציע מגוון אסכולות, אסטרטגיות, טקטיקות ומהלכים אפשריים.

מגשרים רבים מוצאים לנכון לקבל ליווי שוטף במקרים מורכבים מתוך אחריות מקצועית, כדי לשפר את ביצועיהם, וכדי לצמוח.

הליווי הוא על בסיס שעתי הוא נעשה במחיר סימלי למגשרים קבועים.