מרכזי גישור בקהילה
Photo by William White

הקמה וליווי של מרכזי גישור בקהילה

מטרת הליווי היא לסייע בהקמת והשבחת מרכזי גישור בקהילה בהתאם לאיפיונים גיאוגרפיים, צרכי הקהילה, תחומי פעילות עיקריים ועוד.

הליווי כולל עבודה עם מנהלת המרכז, צוותי מגשרים, מתן סופרויז'ן, הכשרות וסדנאות.

כרגע ניתן ליווי קבוע למספר מרכזי גישור ואין מקום לליווי קבוע עבור מרכז נוסף אך ניתן לקבל ייעוץ אד הוק.